Anonymous

Anonymous
دانلود کاور

Anonymous

خلاصه داستان

آیا شکسپیر یک متقلب و سارق ادبی بود؟ داستانی قدیمی‌ وجود دارد که میگوید شکسپیر نویسنده واقعی آثار فاخری همچون اتلو، مکبث و هملت نیست، بلکه جوانی به نام ادوارد نویسنده واقعی آن چیزی است که به شکسپیر نسبت داده شده . داستان فیلم در مورد جوانی است که ادعا می‌شود نویسنده ی داستانهایی است که اکنون میراث ادبی شکسپیر لقب دارد…

محصول کشور :

انگلستان , آلمان , آمریکا

تصویر :

رنگی

ویژگی ها

نامزد 1 اسکار و 7 جایزه و 8 نامزدی جایزه
یک مووی را دنبال کنید